Чому саме Дослідницький Центр «SPHERA»?

Наш Дослідницький Центр є об'єднанням професійних соціологів, які займаються дослідженнями усе своє життя. Наші фахівці мають наукові ступені і успішні в науковій кар'єрі. Водночас вони постійно включені у прикладні соціологічні дослідження. Все це забезпечує як ґрунтовний науковий підхід до кожного Проекту, так і великий практичний досвід наших спеціалістів. Саме тому наш Центр спроможний виконати дослідження будь-якого рівня складності.

З чого починається дослідження?

З самого початку наш аналітик зустрічається із Замовником, аби виявити основні завдання дослідження. Після цього можна обрати найбільш вдалу методику збору даних. Це можуть бути як кількісні методи, так і якісні методу збору інформації, або ж їх комбінування.

Що таке кількісні та якісні методи?

Усі соціологічні методи збору інформації можна умовно розділити на кількісні та якісні.

 • До кількісних методів можна віднести особисте інтерв’ю, анкетування та телефоне опитування. В основі кількісного підходу лежить теорія імовірності, закон великих чисел та інші статистичні закони. На їхній основі та за допомогою статистичних даних розраховується вибіркова сукупність, яка репрезентує об’єкт дослідження (генеральну сукупність). Наприклад, якщо Замовника цікавлять рейтинги партій в Україні, то нашим об’єктом (генеральною сукупністю) буде усе населення країни старше за 18 років із правом голосу. Отримані в результаті кількісного дослідження дані можуть бути представлені у відсотковому, квантифікованому вигляді.
 • До якісних методів, які найчастіше використувуються, відносяться фокус-групові дискусії та глибинні інтерв’ю, рідше – спостереження. В основі якісного підходу лежить принцип розуміння. Якісні методи використовуються для визначення проблеми, отримання різних думок та підходів, які не обов’язково були б виявлені у ході кількісного дослідження. На відміну від кількісних методів, вони дозволять визначити внутрішні мотиви людей.

Як відбуваються кількісні дослідження?

Перший етап – «підготовчий». Після чіткого визначення завдань дослідження, наші спеціалісти готують інструментарій, в першу чергу опитувальник, який узгоджується із Замовником. Паралельно розраховується вибіркова сукупність, яка і стане джерелом інформації. Другий етап – «польовий». Це безпосередній збір інформації на місцях. Це може бути особисте (face-to-face) інтерв’ю за місцем проживання респондента, самозаповнення анкет респондентами або опитування по телефону. Одразу після збору інформації відбувається суворий контроль якості роботи інтерв’юерів. Третій етап – «обробка даних». Отримані дані зводяться у масив, який в подальшому можна аналізувати. Четвертий етап – завершальний. На ньому, в залежності від побажань Замовника, готується аналітичний звіт, резюме, презентація, прес-реліз за результатами дослідження.

Як відбуваються якісні дослідження?

В якісних дослідженнях можна виділити такі самі етапи. Перший етап – «підготовчий». Після чіткого визначення завдань дослідження, наші спеціалісти готують інструментарій, в першу чергу гайд для фокус-груп або опитувальник для глибинних інтерв’ю, які узгоджується із Замовником. Паралельно відбувається відбір респондентів, які візьмуть участь у дослідженні. Другий етап – «польовий». Він полягає у безпосередньому зборі інформації. Це може бути фокус-групова дискусія, в якій окрім модератора беруть участь 8-12 респондентів, а також глибинні інтерв’ю, в яких беруть участь лише інтерв’юер та респондент за напівструктурованим опитувальником. Третій етап – «обробка даних». Отримані дані, які постають у вигляді аудіо- та відеозаписів розшифровуються у транскрипти, які в подальшому можна аналізувати. Четвертий етап – завершальний. На ньому, в залежності від побажань Замовника, готується аналітичний звіт, резюме, презентація, прес-реліз за результатами дослідження.

В чому полягає комбінування кількісного та якісного підходів?

Не можна говорити, що одні методи кращі, а інші гірші. Кожен з них використовується для вирішення конкретних завдань. Наприклад, для попереднього визначення проблеми, більш вдалими можуть бути якісні методи, які б дали уявлення про її стан. На основі якісного вивчення отримується спектр основних думок, оцінок, мотивів та формулюється і доповнюється гіпотеза. Після цього розроблення інструментарію кількісного дослідження буде набагато легшим та ґрунтовнішим. Крім цього, якісні дослідження можуть проводитися після кількісних, в якості додаткового. Вони дозволяють наповнити отримані кількісні дані безпосередніми оцінками та думками респондентів.

Як я можу бути впевненим в достовірності отриманих даних?

Коли мова йде про кількісне дослідження, то основними методами перевірки достовірності отриманих даних є контроль рівня заповненості анкет, рівня досяжності респондентів, а також повторне телефонне або особисте інтерв’ю із випадково відібраними респондентами з числа тих, хто вже прийняв участь в основному опитуванні. В достовірності якісного дослідження Замовник може пересвідчитись через аудіо- та відеозаписи фокус-групових дискусій, глибинних інтерв’ю, а також їхні текстові роздруківки, які передаються йому разом із аналітичним звітом або презентацією.

Що я отримаю в результаті дослідження?

В результаті дослідження Замовник отримує соціологічні дані, стосовно цікавлячої його проблеми. В залежності від його побажань це може бути розгорнутий аналітичний звіт, графічна презентація, практичні рекомендації, або ж їх комбінування. Крім того, може бути підготовлений прес-реліз, для оприлюднення у ЗМІ.

 • Середа, 10 травня 2017, 11:55

  Результати дослідження «ВПО в Одеській області: інтеграція та адаптація»

  Дослідницький центр SPHERA на замовлення Благодійного Фонду «Право на захист» провів дослідження в Одеській області присвячене інтеграції та адаптації вимушених переселенців з Донбасу та Криму. Усього було проведено 203 особистих формалізованих інтерв’ю серед вимушених переселенців за методикою CAPI (Computer Assisted Personal Interview), а також 404 особистих формалізованих інтерв’ю серед жителів Одеської області.

 • Середа, 01 лютого 2017, 11:23

  Результати дослідження "Настрої окремих територіальних громад Донецької та Луганської областей"

  Дослідницький центр SPHERA на замовлення ПРООН в Україні провів дослідження у Донецькій та Луганській областях присвячене інформаційним вподобанням, громадянській активності та ставлення до вимушених переселенців з боку тамтешніх жителів. Усього на території Донецької та Луганської областей було проведено 807 (по 400 у кожній області) особистих формалізованих інтерв’ю за  вибіркою, яка репрезентує доросле населення (старше 18 років) 20ти виділених  територіальних громад за статтю, віком, а також типом населеного пункту. 

 • Четвер, 11 серпня 2016, 13:06

  Результати дослідження «Еволюція настроїв вимушених переселенців з Криму»

  Дослідницький центр SPHERA на замовлення ДП «Кримський дім» провів соціологічне дослідження присвячене тому, як змінилися погляди вимушених переселенців з Криму на низку питань: в першу чергу, на допомогу з боку держави,  оцінки респондентами довідки вимушеного переселенця, того, як вони адаптувалися за цей час на новому місці, які недержавні організації продовжують допомогу ВПО, а також, якими є найбільш розповсюджені  форми цієї допомоги.