Чому саме Дослідницький Центр «SPHERA»?

Наш Дослідницький Центр є об'єднанням професійних соціологів, які займаються дослідженнями усе своє життя. Наші фахівці мають наукові ступені і успішні в науковій кар'єрі. Водночас вони постійно включені у прикладні соціологічні дослідження. Все це забезпечує як ґрунтовний науковий підхід до кожного Проекту, так і великий практичний досвід наших спеціалістів. Саме тому наш Центр спроможний виконати дослідження будь-якого рівня складності.

З чого починається дослідження?

З самого початку наш аналітик зустрічається із Замовником, аби виявити основні завдання дослідження. Після цього можна обрати найбільш вдалу методику збору даних. Це можуть бути як кількісні методи, так і якісні методу збору інформації, або ж їх комбінування.

Що таке кількісні та якісні методи?

Усі соціологічні методи збору інформації можна умовно розділити на кількісні та якісні.

 • До кількісних методів можна віднести особисте інтерв’ю, анкетування та телефоне опитування. В основі кількісного підходу лежить теорія імовірності, закон великих чисел та інші статистичні закони. На їхній основі та за допомогою статистичних даних розраховується вибіркова сукупність, яка репрезентує об’єкт дослідження (генеральну сукупність). Наприклад, якщо Замовника цікавлять рейтинги партій в Україні, то нашим об’єктом (генеральною сукупністю) буде усе населення країни старше за 18 років із правом голосу. Отримані в результаті кількісного дослідження дані можуть бути представлені у відсотковому, квантифікованому вигляді.
 • До якісних методів, які найчастіше використувуються, відносяться фокус-групові дискусії та глибинні інтерв’ю, рідше – спостереження. В основі якісного підходу лежить принцип розуміння. Якісні методи використовуються для визначення проблеми, отримання різних думок та підходів, які не обов’язково були б виявлені у ході кількісного дослідження. На відміну від кількісних методів, вони дозволять визначити внутрішні мотиви людей.

Як відбуваються кількісні дослідження?

Перший етап – «підготовчий». Після чіткого визначення завдань дослідження, наші спеціалісти готують інструментарій, в першу чергу опитувальник, який узгоджується із Замовником. Паралельно розраховується вибіркова сукупність, яка і стане джерелом інформації. Другий етап – «польовий». Це безпосередній збір інформації на місцях. Це може бути особисте (face-to-face) інтерв’ю за місцем проживання респондента, самозаповнення анкет респондентами або опитування по телефону. Одразу після збору інформації відбувається суворий контроль якості роботи інтерв’юерів. Третій етап – «обробка даних». Отримані дані зводяться у масив, який в подальшому можна аналізувати. Четвертий етап – завершальний. На ньому, в залежності від побажань Замовника, готується аналітичний звіт, резюме, презентація, прес-реліз за результатами дослідження.

Як відбуваються якісні дослідження?

В якісних дослідженнях можна виділити такі самі етапи. Перший етап – «підготовчий». Після чіткого визначення завдань дослідження, наші спеціалісти готують інструментарій, в першу чергу гайд для фокус-груп або опитувальник для глибинних інтерв’ю, які узгоджується із Замовником. Паралельно відбувається відбір респондентів, які візьмуть участь у дослідженні. Другий етап – «польовий». Він полягає у безпосередньому зборі інформації. Це може бути фокус-групова дискусія, в якій окрім модератора беруть участь 8-12 респондентів, а також глибинні інтерв’ю, в яких беруть участь лише інтерв’юер та респондент за напівструктурованим опитувальником. Третій етап – «обробка даних». Отримані дані, які постають у вигляді аудіо- та відеозаписів розшифровуються у транскрипти, які в подальшому можна аналізувати. Четвертий етап – завершальний. На ньому, в залежності від побажань Замовника, готується аналітичний звіт, резюме, презентація, прес-реліз за результатами дослідження.

В чому полягає комбінування кількісного та якісного підходів?

Не можна говорити, що одні методи кращі, а інші гірші. Кожен з них використовується для вирішення конкретних завдань. Наприклад, для попереднього визначення проблеми, більш вдалими можуть бути якісні методи, які б дали уявлення про її стан. На основі якісного вивчення отримується спектр основних думок, оцінок, мотивів та формулюється і доповнюється гіпотеза. Після цього розроблення інструментарію кількісного дослідження буде набагато легшим та ґрунтовнішим. Крім цього, якісні дослідження можуть проводитися після кількісних, в якості додаткового. Вони дозволяють наповнити отримані кількісні дані безпосередніми оцінками та думками респондентів.

Як я можу бути впевненим в достовірності отриманих даних?

Коли мова йде про кількісне дослідження, то основними методами перевірки достовірності отриманих даних є контроль рівня заповненості анкет, рівня досяжності респондентів, а також повторне телефонне або особисте інтерв’ю із випадково відібраними респондентами з числа тих, хто вже прийняв участь в основному опитуванні. В достовірності якісного дослідження Замовник може пересвідчитись через аудіо- та відеозаписи фокус-групових дискусій, глибинних інтерв’ю, а також їхні текстові роздруківки, які передаються йому разом із аналітичним звітом або презентацією.

Що я отримаю в результаті дослідження?

В результаті дослідження Замовник отримує соціологічні дані, стосовно цікавлячої його проблеми. В залежності від його побажань це може бути розгорнутий аналітичний звіт, графічна презентація, практичні рекомендації, або ж їх комбінування. Крім того, може бути підготовлений прес-реліз, для оприлюднення у ЗМІ.

 • Четвер, 21 листопада 2019, 16:36

  Настрої жителів Донбасу – жовтень/листопад 2019 року

  З 22 жовтня по 8 листопада 2019 року Дослідницький центр SPHERA провів польовий етап кількісного соціологічного дослідження в Донецькій та Луганській областях. Опитування проводилося на підконтрольних територіях, однак включало і так звані «сірі зони» у безпосередній близькості від лінії розмежування. Всього було опитано 1204 респонденти (по 600 респондентів у кожній області) методом face-to-face за місцем проживання і методикою CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Вибірка багатоступенева із квотним відбором на останньому етапі, репрезентативна для населення обох областей віком 18 років і старше. Статистична похибка не перевищує 3%.

 • Понеділок, 23 квітня 2018, 11:17

  Прес-реліз "Обізнаність жителів Донеччини про реформу децентралізації: склянка наполовину повна"

  Більшість мешканців Донецької та Луганської областей нічого не знають про діяльність та рішення навіть не обласної, а й своєї районної ради. Такі дані опитування, проведеного на Донбасі нашим Дослідницьким центром SPHERA на замовлення ПРООН в Україні. Як показало дослідження, порівняна більшість респондентів у Донецькій області і досі ніколи не знає, які рішення ухвалюються її районною радою. Поінформованість жителів Луганської області про діяльність їхніх районних рад є дещо кращою: частка тих, хто взагалі нічого не знає про ухвалені місцевою владою рішення, становить близько третини опитаних.

 • Понеділок, 02 квітня 2018, 15:28

  Прес-реліз "Готовність мешканців окремих територіальних громад Донецької та Луганської областей допустити у своє життя вимушених переселенців"

  Як показало опитування Дослідницького центру SPHERA, у 2018-му, в порівнянні з минулим роком, кількість готових допустити вимушених переселенців у своє найближче коло (в якості членів родини або близьких друзів) в Донецькій області помітно знизилася. Водночас збільшилася кількість готових допускати вимушено переміщених осіб лише в якості жителів своєї області. Подібна ж тенденція, однак не так яскраво виражена, спостерігається і в Луганській області. В тому числі, за рахунок помітного зниження частки респондентів, які у 2017 році не змогли визначитися з своїм ставленням до вимушених переселенців.